Lunes, 21 Julio 2014 16:31 Publicado en HP

HP CQ40 CQ45 CQ50 CQ50Z CQ60 CQ70 series
HP Pavilion DV4 DV5 series
HP Pavilion DV4 DV4-1000
HP Pavilion DV5, DV5T, DV5Z, DV5Z-1000, DV5Z-1100,
DV5-1000T, DV5-1000Z, DV5-1002, DV5-1010, DV5-1020,
DV5-1100Z, DV5-1113, DV5-1116, DV5-1120, DV5-1132,
DV5-1140, DV5-1150, DV5-1160, DV5-1166 DV5-1002
DV5-1030 series
HP HDX: HDX 16. HP: G50, G60, G70.
Compaq Presario: CQ40,CQ45,CQ50,CQ60,CQ60-100,CQ70,CQ70-100
HP Pavilion DV4 DV4-1000 DV5 DV5T DV5Z
DV5T-1000 DV5-1002 DV5-1010 DV5-1020 DV5-1030
HP Pavilion DV4
HP Pavilion DV4-1000
HP Pavilion DV4-1120US
HP Pavilion DV4-1020US
HP Pavilion DV4-1140GO
HP Pavilion DV4T
HP Pavilion DV5
HP Pavilion DV5T
HP Pavilion DV5Z
HP Pavilion DV5T-1000
HP Pavilion DV5-1002
HP Pavilion DV5-1010
HP Pavilion DV5-1020
HP Pavilion DV5-1030
HP Pavilion DV5-1000US
HP Pavilion DV5-1140US
HP Pavilion DV5-1010US
HP Pavilion DV5-1160US
HP Pavilion DV5-1002US
HP Pavilion DV5-1120US
HP Pavilion DV5-1150US0
Pavilion dv5-1000 series
Pavilion dv5-1000ea
Pavilion dv5-1000us
Pavilion dv5-1001au
Pavilion dv5-1001ax
Pavilion dv5-1001tu
Pavilion dv5-1001tx
Pavilion dv5-1002au
Pavilion dv5-1002ax
Pavilion dv5-1002nr
Pavilion dv5-1002tx
Pavilion dv5-1002us
Pavilion dv5-1003ax
Pavilion dv5-1003cl
Pavilion dv5-1003nr
Pavilion dv5-1003tx
Pavilion dv5-1004ax
Pavilion dv5-1004nr
Pavilion dv5-1004tx
Pavilion dv5-1005ax
Pavilion dv5-1005ef
Pavilion dv5-1005eg
Pavilion dv5-1005em
Pavilion dv5-1005tx
Pavilion dv5-1006ax
Pavilion dv5-1006tx
Pavilion dv5-1007ax
Pavilion dv5-1007ca
Pavilion dv5-1007cl
Pavilion dv5-1007ef
Pavilion dv5-1007tx
Pavilion dv5-1008ax
Pavilion dv5-1008ca
Pavilion dv5-1008ea
Pavilion dv5-1008tx
Pavilion dv5-1009ax
Pavilion dv5-1009ea
Pavilion dv5-1009tx
Pavilion dv5-1010ea
Pavilion dv5-1010ef
Pavilion dv5-1010eg
Pavilion dv5-1010et
Pavilion dv5-1010us
Pavilion dv5-1011ea
Pavilion dv5-1011tx
Pavilion dv5-1012ea
Pavilion dv5-1012tx
Pavilion dv5-1013tx
Pavilion dv5-1014tx
Pavilion dv5-1015ea
Pavilion dv5-1015nr
Pavilion dv5-1015tx
Pavilion dv5-1016tx
Pavilion dv5-1017nr
Pavilion dv5-1020el
Pavilion dv5-1020et
Pavilion dv5-1020tx
Pavilion dv5-1021tx
Pavilion dv5-1022el
Pavilion dv5-1022tx
Pavilion dv5-1023tx
Pavilion dv5-1024el
Pavilion dv5-1024tx
Pavilion dv5-1025tx
Pavilion dv5-1026tx
Pavilion dv5-1027tx
Pavilion dv5-1028ca
Pavilion dv5-1028tx
Pavilion dv5-1029tx
Pavilion dv5-1030ef
Pavilion dv5-1030el
Pavilion dv5-1030ep
Pavilion dv5-1030es
Pavilion dv5-1030tx
Pavilion dv5-1031tx
Pavilion dv5-1032el
Pavilion dv5-1032tx
Pavilion dv5-1033tx
Pavilion dv5-1034ca
Pavilion dv5-1034el
Pavilion dv5-1034tx
Pavilion dv5-1035tx
Pavilion dv5-1036tx
Pavilion dv5-1037tx
Pavilion dv5-1038tx
Pavilion dv5-1039tx
Pavilion dv5-1040ec
Pavilion dv5-1040ee
Pavilion dv5-1040eg
Pavilion dv5-1040eh
Pavilion dv5-1040ep
Pavilion dv5-1040er
Pavilion dv5-1040et
Pavilion dv5-1040ew
Pavilion dv5-1040ez
Pavilion dv5-1040tx
Pavilion dv5-1041tx
Pavilion dv5-1042tx
Pavilion dv5-1043tx
Pavilion dv5-1044ca
Pavilion dv5-1044tx
Pavilion dv5-1045tx
Pavilion dv5-1046tx
Pavilion dv5-1048er
Pavilion dv5-1050ei
Pavilion dv5-1050ek
Pavilion dv5-1050er
Pavilion dv5-1050es
Pavilion dv5-1060ec
Pavilion dv5-1060ee
Pavilion dv5-1060ew
Pavilion dv5-1070ec
Pavilion dv5-1070ee
Pavilion dv5-1070er
Pavilion dv5-1070es
Pavilion dv5-1070ew
Pavilion dv5-1080eh
Pavilion dv5-1080ei
Pavilion dv5-1080el
Pavilion dv5-1087eo
Pavilion dv5-1090es
Pavilion dv5-1093xx
Pavilion dv5-1094eo
Pavilion dv5-1094xx
Pavilion dv5-1095eo
Pavilion dv5-1096xx
Pavilion dv5-1098xx
Pavilion dv5-1099xx
Pavilion dv5-1100
Pavilion dv5/CT
Pavilion dv5t
Pavilion dv5t-1000
Pavilion dv5z
Pavilion dv5z-1000
Pavilion dv6 Serie
Pavilion dv6-1000et
Pavilion dv6-1001tx
Pavilion dv6-1001xx
Pavilion dv6-1002tx
Pavilion dv6-1003tx
Pavilion dv6-1004tx
Pavilion dv6-1005ea
Pavilion dv6-1005ez
Pavilion dv6-1005tx
Pavilion dv6-1006tx
Pavilion dv6-1007tx
Pavilion dv6-1008tx
Pavilion dv6-1009el
Pavilion dv6-1009tx
Pavilion dv6-1010ea
Pavilion dv6-1010ed
Pavilion dv6-1010et
Pavilion dv6-1010tx
Pavilion dv6-1011tx
Pavilion dv6-1012tx
Pavilion dv6-1013ea
Pavilion dv6-1013tx
Pavilion dv6-1016ez
Pavilion dv6-1018el
Pavilion dv6-1020ec
Pavilion dv6-1020ed
Pavilion dv6-1020ei
Pavilion dv6-1020ej
Pavilion dv6-1020ek
Pavilion dv6-1020el
Pavilion dv6-1020eq
Pavilion dv6-1020et
Pavilion dv6-1022el
Pavilion dv6-1023ef
Pavilion dv6-1023em
Pavilion dv6-1025ef
Pavilion dv6-1025ei
Pavilion dv6-1025ez
Pavilion dv6-1027ef
Pavilion dv6-1030ca
Pavilion dv6-1030ec
Pavilion dv6-1030ed
Pavilion dv6-1030ef
Pavilion dv6-1030em
Pavilion dv6-1030eo
Pavilion dv6-1030eq
Pavilion dv6-1030us
Pavilion dv6-1038ca
Pavilion dv6-1040eb
Pavilion dv6-1040ed
Pavilion dv6-1040ei
Pavilion dv6-1040ej
Pavilion dv6-1040ek
Pavilion dv6-1040el
Pavilion dv6-1040ev
Pavilion dv6-1040ez
Pavilion dv6-1042el
Pavilion dv6-1044el
Pavilion dv6-1045ee
Pavilion dv6-1045ei
Pavilion dv6-1045eo
Pavilion dv6-1045ez
Pavilion dv6-1046el
Pavilion dv6-1050ef
Pavilion dv6-1050ei
Pavilion dv6-1050en
Pavilion dv6-1050eo
Pavilion dv6-1050ep
Pavilion dv6-1050et
Pavilion dv6-1050us
Pavilion dv6-1053cl
Pavilion dv6-1055ee
Pavilion dv6-1056el
Pavilion dv6-1058el
Pavilion dv6-1060el
Pavilion dv6-1060eo
Pavilion dv6-1060es
Pavilion dv6-1060ev
Pavilion dv6-1062el
Pavilion dv6-1066el
Pavilion dv6-1068el
Pavilion dv6-1070eo
Pavilion dv6-1080el
Pavilion dv6-1080eq
Pavilion dv6-1080es
Pavilion dv6-1090eo
Pavilion dv6-1090es
Pavilion dv6-1099ef
Pavilion dv6t-1000
Pavilion G50-100 Serie
Pavilion G60 Serie
Pavilion G60-100 Serie
Pavilion G70 Serie
Pavilion HDX X16-1000 Serie
Pavilion HDX16t
Paviliondv5-1010tx
Paviliondv5-1019tx
Presario CQ50-100
Presario G50 Serie
Presario HDX16 Serie
dv5-1017tx
dv5-1018tx
Pavilion dv3500 Serie
Pavilion dv3500t
HP G50 Serie
G50-100 CTO
G50-102, G50-102NR
G50-103, G50-103NR
G50-104, G50-104CA, G50-104NR
G50-106, G50-106NR
G50-108, G50-108NR
G50-109, G50-109NR
G50-111, G50-111NR
G50-112, G50-112NR
G50-113, G50-113CA
G50-116, G50-116CA
G50-118, G50-118NR
G50-121, G50-121CA
G50-122, G50-122CA
G50-123, G50-123NR
G50-124, G50-124NR
HP G60 Serie
G60-101, G60-101CA
G60-104, G60-104CA
G60-108, G60-108CA
G60-117, G60-117US
G60-118, G60-118NR
G60-119, G60-119OM
G60-120, G60-120US, G60-120CA
G60-121, G60-121WM
G60-123, G60-123CL
G60-125, G60-125CA, G60-125NR
G60-126, G60-126CA
G60-127, G60-127CL, G60-127NR
G60-128, G60-128CA
G60-129, G60-129CA
G60-146, G60-146CA
G60-208, G60-208CA
G60-215, G60-215UA
G60-225, G60-225CA
G60-228, G60-228CA
G60-230, G60-230UA
G60-234, G60-234UA
G60-235, G60-235CA
G60-237, G60-237US
G60-243, G60-243CL
G60-247, G60-247CL
G60-249, G60-249WM
HP G70 Serie
G70-100 CTO
G70-246, G70-246US
G70-250, G70-250US
HP HDX X16 Premium Notebook PC Serie
HDX X16-1025, HDX X16-1025NR
HDX X16-1040, HDX X16-1040US
HDX X16-1044, HDX X16-1044NR
HDX X16-1056, HDX X16-1056CA
HDX X16-1140, HDX X16-1140US
HDX X16-1160, HDX X16-1160US
HP Pavilion G71-445, G71-445US, WA611UA
HP Pavilion G71-449, G71-449WM, WA606UA
HP Pavilion G71-347, G71-347CL, VM116UA
HP Pavilion G71-345, G71-345CL, VM110UA
HP Pavilion G71-400, G71t-400

Lunes, 21 Julio 2014 16:27 Publicado en DELL

DELL Vostro V131 V131R V131D Serie
DELL Inspiron 13Z N311z Serie
DELL Inspiron 14Z N411z Serie

Lunes, 21 Julio 2014 16:26 Publicado en DELL

Dell Inspiron 1525
Dell Inspiron 1526
Dell Inspiron 1545
Dell Inspiron 14 1440
Dell Inspiron 17 1750
Dell Vostro 500

Lunes, 21 Julio 2014 16:24 Publicado en DELL

Dell Inspiron 13R Serie
Inspiron 13R N3010, Inspiron 13R N3010D
Dell Inspiron 14R Serie
Inspiron 14R N4010, Inspiron 14R N4010D, Inspiron 14R N4010D-158, Inspiron 14R 
N4010D158, Inspiron 14R N4010D-148 Inspiron 14R N4010D148
Dell Inspiron 15R Serie
Inspiron 15R N5010, Inspiron 15R N5010D-148, Inspiron 15R N5010D-168
Dell Inspiron 17R Serie
Inspiron 17R N7010

Lunes, 21 Julio 2014 16:21 Publicado en DELL

Dell Inspiron 6000 Serie para ordenador portátil

Dell Inspiron 9200 Serie para ordenador portátil
Dell Inspiron 9300 Serie para ordenador portátil
Dell Inspiron 9400 Serie para ordenador portátil

Dell Inspiron XPS M170 Serie para ordenador portátil
Dell Inspiron XPS M1710 Serie para ordenador portátil
Dell Inspiron XPS Gen 2 Serie para ordenador portátil

Dell Inspiron E1705 Serie para ordenador portátil
Dell Precision M90 Serie para ordenador portátil
Dell Precision M6300 Serie para ordenador portátil

Lunes, 21 Julio 2014 16:19 Publicado en DELL

Dell Inspiron 1525
Dell Inspiron 1526
Dell Inspiron 1545
Dell Inspiron 14 1440
Dell Inspiron 17 1750
Dell Vostro 500

Sábado, 19 Julio 2014 22:20 Publicado en ASUS

Asus A43 Serie
ASUS A43B Serie ASUS A43BY Serie ASUS A43E Serie
ASUS A43F Serie ASUS A43J Serie ASUS A43JA Serie
ASUS A43JB Serie ASUS A43JC Serie ASUS A43JE Serie
ASUS A43JF Serie ASUS A43JG Serie ASUS A43JH Serie
ASUS A43JN Serie ASUS A43JP Serie ASUS A43JQ Serie
ASUS A43JR Serie ASUS A43JU Serie ASUS A43JV Serie
ASUS A43S Serie ASUS A43SJ Serie ASUS A43SV Serie
ASUS A43U Serie

Asus A53 Serie
ASUS A53B Serie ASUS A53BY Serie ASUS A53E Serie
ASUS A53F Serie ASUS A53J Serie ASUS A53JA Serie
ASUS A53JB Serie ASUS A53JC Serie ASUS A53JE Serie
ASUS A53JH Serie ASUS A53JQ Serie ASUS A53JR Serie
ASUS A53JT Serie ASUS A53JU Serie ASUS A53S Serie
ASUS A53SD Serie ASUS A53SJ Serie ASUS A53SV Serie
ASUS A53T Serie ASUS A53TA Serie ASUS A53U Serie
ASUS A53Z Serie

Asus A54 Serie
ASUS A54C Serie ASUS A54H Serie ASUS A54HY Serie
ASUS A54HO Serie ASUS A54HR Serie ASUS A54L Serie
ASUS A54LY Serie

Asus A83 Serie
ASUS A83B Serie ASUS A83BY Serie ASUS A83BR Serie
ASUS A83E Serie ASUS A83S Serie ASUS A83SA Serie
ASUS A83SD Serie ASUS A83SJ Serie ASUS A83SM Serie
ASUS A83SV Serie ASUS A83T Serie ASUS A83TA Serie
ASUS A83U Serie

Asus K43 Serie
ASUS K43B Serie ASUS K43BY Serie ASUS K43E Serie
ASUS K43F Serie ASUS K43J Serie ASUS K43JC Serie
ASUS K43JM Serie ASUS K43JS Serie ASUS K43JY Serie
ASUS K43S Serie ASUS K43SC Serie ASUS K43SD Serie
ASUS K43SE Serie ASUS K43SJ Serie ASUS K43SR Serie
ASUS K43SY Serie ASUS K43SV Serie ASUS K43T Serie
ASUS K43TA Serie ASUS K43U Serie

Asus K53 Serie
ASUS K53B Serie ASUS K53BY Serie ASUS K53E Serie
ASUS K53F Serie ASUS K53J Serie ASUS K53JA Serie
ASUS K53JC Serie ASUS K53JE Serie ASUS K53JF Serie
ASUS K53JG Serie ASUS K53JN Serie ASUS K53JS Serie
ASUS K53JT Serie ASUS K53S Serie ASUS K53SA Serie
ASUS K53SC Serie ASUS K53SD Serie ASUS K53SE Serie
ASUS K53SJ Serie ASUS K53SN Serie ASUS K53SV Serie
ASUS K53T Serie ASUS K53TA Serie ASUS K53U Serie
ASUS K53Z Serie

Asus P43 Serie
ASUS P43E Serie ASUS P43F Serie ASUS P43J Serie
ASUS P43JC Serie ASUS P43S Serie ASUS P43SJ Serie
ASUS P43SL Serie

Asus P53 Serie
ASUS P53E Serie ASUS P53F Serie ASUS P53J Serie
ASUS P53JC Serie ASUS P53S Serie ASUS P53SJ Serie

Asus X43 Serie
ASUS X43B Serie ASUS X43BY Serie ASUS X43E Serie
ASUS X43J Serie ASUS X43JE Serie ASUS X43JF Serie
ASUS X43JR Serie ASUS X43JX Serie ASUS X43S Serie
ASUS X43SJ Serie ASUS X43SR Serie ASUS X43SV Serie
ASUS X43T Serie ASUS X43U Serie ASUS X43V Serie

Asus X44 Serie
ASUS X44C Serie ASUS X44H Serie ASUS X44HY Serie
ASUS X44HO Serie ASUS X44HR Serie ASUS X44L Serie
ASUS X44LY Serie

Asus X53 Serie
ASUS X53B Serie ASUS X53BY Serie ASUS X53E Serie
ASUS X53S Serie(2011 model) ASUS X53SV Serie(2011 model)
ASUS X53T Serie ASUS X53TA Serie ASUS X53U Serie
ASUS X53Z Serie

Asus X54 Serie
ASUS X54F Serie ASUS X54H Serie ASUS X54HB Serie
ASUS X54HY Serie ASUS X54HR Serie ASUS X54HY Serie
ASUS X54K Serie ASUS X54L Serie ASUS X54LB Serie
ASUS X54LY Serie
Asus X54C 
Asus X54Hr-Sx0745
Asus X54Hr-Sx126V

Asus X84 Serie
ASUS X84C Serie ASUS X84H Serie ASUS X84HY Serie
ASUS X84HO Serie ASUS X84HR Serie ASUS X84L Serie
ASUS X84LY Serie ASUS X84S Serie ASUS X84SL Serie

Sábado, 19 Julio 2014 21:13 Publicado en Pantallas para portatil

Descripción:

WideScreen (13.6"x7.6")   WXGA (1366x768) HD -GLOSSY- LED

Tecnologia : LED

Pulgadas: 15.6

Disponibilidad: Inmediata

Instalacion Incluida

Garantia 6 meses

Sábado, 19 Julio 2014 20:55 Publicado en Pantallas para portatil

Descripción:

14.0-inch WideScreen (12"x7.4") WXGA (1366x768) HD - LED- Glossy

Tecnologia : LED

Pulgadas: 14.0

Disponibilidad: Inmediata

Instalacion Incluida : Si

Garantia 6 meses

 

 

 

Sábado, 19 Julio 2014 20:44 Publicado en Pantallas para portatil

Descripción:

WideScreen (10.08"x5.67") WXGA (1366x768) HD-LED-Glossy

Tecnologia : LED

Pulgadas: 11.6

Disponibilidad: Inmediata

Instalacion Incluida : Si

Garantia 6 meses